در حوزه شهرستان های فومن و شفت حاج خلیل بهروزی فر با کسب آرای ۴۷۸۵۱ بعنوان منتخب اول مردم شهرستان فومن و شفت شد و حضور خود را در بهارستان قطعی کرد.

لازم بذکر است پایان شمارش و نهایی شدن آرای حوزه شهرستان های فومن و شفت بدین شرح است:

دوم : ناصر عاشوری ۲۷۹۷۳

سوم : رجب پور ۲۰۸۳

چهارم : جواد زبردست ۱۸۲۹

پنجم : رسول پاکزاد ۴۸۶

ششم : رسول جماعتی ۴۷۷

هفتم : محمدعلی محبعلی زاده ۲۴۶

اختلاف آرا نفر اول با دوم ۱۹۸۷۸

/انتهای پیام