دانشگاهی که ورشکست شده و آزمایشگاهی که حقوق پرسنل خود را نمی دهد

دانشگاهی که ورشکست شده و آزمایشگاهی که حقوق پرسنل خود را نمی دهد

به گزارش بهجت خبر؛ معنى دژاوو را که میدانید؟!اینکه لحظه هایى حس می کنید یک رخداد، یک صحنه، یا جمله اى را قبل تر شاهد بودید. “دانشگاه علوم‌ پزشکی گیلان ورشکست شده است”! می دانیم این جمله ابدا و اصلا برای شما تازگی ندارد و ماه ها و سالهاست که می دانید این دستگاه دولتی