آمریکا به هیچکدام از وعده های برجام عمل نکرد/ آبروی آمریکا با دموکراسی که از خود نشان داد در دنیا رفت/ دلدادگان آمریکا به کاروان عظیم ملت شهید پرور ایران بپیوندند

آمریکا به هیچکدام از وعده های برجام عمل نکرد/ آبروی آمریکا با دموکراسی که از خود نشان داد در دنیا رفت/ دلدادگان آمریکا به کاروان عظیم ملت شهید پرور ایران بپیوندند

نماینده ولی فقیه در گیلان خطاب به دلدادگان آمریکا در داخل کشور گفت: به دلدادگان آمریکا توصیه می کنم به کاروان عظیم ملت شهید پرور ایران روی آورید زیرا عزت شما در سایه همراهی با این ملت است.؛