مخالف قائم مقامی آیت‌الله منتظری بودم؛ چون او را می‌شناختم/ هنگام شروع نهضت امام، دیدگاه غالب در حوزه‌ها «جدایی دین از سیاست» بود

مخالف قائم مقامی آیت‌الله منتظری بودم؛ چون او را می‌شناختم/ هنگام شروع نهضت امام، دیدگاه غالب در حوزه‌ها «جدایی دین از سیاست» بود

امام(ره) بزرگوار یکی از خصوصیاتی که داشت این بود که از ملامت ملامت‌کنندگان نمی هراسید. یک چیزی را که تشخیص وظیفه می داد عمل می کرد. ملاحظه هیچ چیزی را جز وظیفه شرعی نمی‌کرد.؛