مردم مومن، انقلابی و مسجدی بهترین ها در پایبندی به نظام سلامت هستند/ تعبیر فاصله اجتماعی اشتباه است و باید فاصله فیزیکی گفته شود

مردم مومن، انقلابی و مسجدی بهترین ها در پایبندی به نظام سلامت هستند/ تعبیر فاصله اجتماعی اشتباه است و باید فاصله فیزیکی گفته شود

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه افراد مومن، انقلابی و مسجدی بهترین مردم در پایبندی به نظام سلامت در جامعه اسلامی هستند، یادآور شد: مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب را بی پاسخ نگذارید و اگر اینگونه باشد ممکن است مردم متدین خود اقدام کنند.؛