دشمن با شبهه افکنی در فضای مجازی به دنبال تحریف انقلاب اسلامی است/ لزوم تشدید تنبیه محتکران، مفسدان و جنایت کاران اقتصادی

دشمن با شبهه افکنی در فضای مجازی به دنبال تحریف انقلاب اسلامی است/ لزوم تشدید تنبیه محتکران، مفسدان و جنایت کاران اقتصادی

امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه بر لزوم اجرای قوانین سخت، نظارت و کنترل جدی بر صادرات و واردات، تشدید تنبیه بر محتکران، مفسدان و جنایت کاران اقتصادی و نظارت دقیق بپیش از آنکه کسی جرمی مرتکب شود تأکید کرد.؛