سازمان ملل برای تقویت باج گیران بین المللی شکل گرفت/ ترور شهید فخری زاده شرارت آمریکا، اروپا و صهیونیست را به افراد غافل نشان داد

سازمان ملل برای تقویت باج گیران بین المللی شکل گرفت/ ترور شهید فخری زاده شرارت آمریکا، اروپا و صهیونیست را به افراد غافل نشان داد

امام جمعه رشت با بیان اینکه ترور محسن فخری زاده شرارت آمریکا، اروپا و صهیونیست ها را به نسل معاصر و برخی از افراد غافل در جامعه نشان داد، تصریح کرد: دشمنان بدانند شهادت محسن فخری زاده حقانیت ملت ایران را به اثبات رساند و مردم ما به این باور رسیدند که صهیونیست ها و آمریکایی ها دشمن ملت ایران هستند.؛