تکمیل و بهره برداری ۶۳ پروژه زیربنایی و مهم در مرکز و شهرستان های گیلان / استفاده حداکثری از همه عوامل و مولفه های اثرگذار در توسعه استان

تکمیل و بهره برداری ۶۳ پروژه زیربنایی و مهم در مرکز و شهرستان های گیلان / استفاده حداکثری از همه عوامل و مولفه های اثرگذار در توسعه استان

 ارسلان زارع با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان مردم استان در مجلس به طور مستمر، استفاده حداکثری از عوامل و مولفه های اثرگذار در توسعه استان را امری عنوان کرد که همواره مورد توجه است و گفت: تکمیل و بهره‌برداری ۶۳ پروژه زیربنایی، در حوزه‌های مختلف عمران و آبادانی استان در مرکز و شهرستان های گیلان در دستور کار قرار دارد.؛