کمبودی در سهمیه شکر گیلان وجود ندارد/ مردم با عدم خرید مازاد بر نیاز از تشکیل صف جلوگیری کنند

کمبودی در سهمیه شکر گیلان وجود ندارد/ مردم با عدم خرید مازاد بر نیاز از تشکیل صف جلوگیری کنند

 رئیس سازمان صمت گیلان، گفت: رسانه های معاند بر طبل قحطی کالا می کوبند و همین امر باعث می شود مردم شکری که در نزدیک عید دو بسته میخریدند را این روزها ۴بسته بخرند یا اگر در طول هفته یک مرغ میخریدند با ازدحام جمیت و تشکیل صف به جای میزان مصرف واقعی خود بیش از حد خرید کنند.؛