برداشت ۸۵۱۱ تن برگ سبز چای از باغات شهرستان شفت

برداشت ۸۵۱۱ تن برگ سبز چای از باغات شهرستان شفت

به گزارش بهجت خبر؛ شعبانی رئیس اداره چای شفت در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: با پایان یافتن چین سوم برگ سبز چای از باغات چای شهرستان شفت در مجموع خرید برگ سبز از ۷ واحد تولیدی و سه شعبه خرید از اول اردیبهشت سال جاری تا کنون ۸۵۱۱ تن بوده که شایان ذکر