نقض دادنامه ۹۰ هکتاری اراضی ساحلی گیلان به نفع دولت بعد از یک دهه

نقض دادنامه ۹۰ هکتاری اراضی ساحلی گیلان به نفع دولت بعد از یک دهه

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی گیلان از صدور رای برای اراضی ساحلی به مساحت بیش از ۹۰ هکتار در گیلان خبر داد و خاطرنشان کرد: با رسیدگی دقیق مرجع قضایی، رای فرد مدعی مالکیت بعد از یک دهه پیگیری در دیوان عالی کشور نقض شد.؛