شفت دیگر ظرفیت برای آموزشی ها ندارد

شفت دیگر ظرفیت برای آموزشی ها ندارد

به گزارش بهجت خبر، سید تقی موسویان از فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان شفت در نامه ای سرگشاده خطاب به اسدالله عباسی استاندار گیلان نوشت: شهرستان شفت دیگر ظرفیت برای آموزشی ها ندارد. متن این نامه سرگشاده به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر عباسیاستاندار محترم گیلانسلام علیکمشهرستان شفت دیگر ظرفیت برای آموزشی ها را