احیای واحدهای تولیدی راکد در اولویت است

احیای واحدهای تولیدی راکد در اولویت است

فرماندار شهرستان صومعه سرا بابیان اینکه اشتغال، نیاز اساسی جوانان است، گفت : احیا واحدهای راکد در اولویت کاری ماست تا با استفاده از ظرفیت های موجود زمینه بیشتر اشتغال فراهم شود.؛