سم کُشنده «بوتولیسم» در کمین اشپل ماهی و پنیر محلی

سم کُشنده «بوتولیسم» در کمین اشپل ماهی و پنیر محلی

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه سم بوتولیسم جزء کشنده ترین و سمی ترین مواد شناخته شده است، گفت: در بوتولیسم ناشی از غذا نظیر اشپل ماهی، ماهی شور، پنیر کیسه‌ای، کشک محلی، کمپوت خانگی و کنسروها باکتری مضر در محیط کم اکسیژن پیشرفت و تولید سم می کند. وقتی سخن از بیماری های کشنده می شود،