پیشگیری ۵۰ درصدی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف/ ۴۲۰ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند

پیشگیری ۵۰ درصدی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف/ ۴۲۰ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند

 معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه ۴۲۰ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند گفت: با رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف ۵۰ درصد از شیوع بیماری جلوگیری می شود.؛