فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری تبدیل می‌کنیم/ ترسوها اسم عقلانیت را نیاورند

فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری تبدیل می‌کنیم/ ترسوها اسم عقلانیت را نیاورند

فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری، لازمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را، محاسبه تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مربوط به «قدرت دفاعی»، «استحکام و ثبات اقتصادی» و «توانایی و قوام فرهنگی» دانستند.؛