اجرای تریبون آزاد امکان حضور افراد با هر عقیده ای در بسیج را فراهم کرد

اجرای تریبون آزاد امکان حضور افراد با هر عقیده ای در بسیج را فراهم کرد

فرمانده واحد بسیج دانش‌آموزی دبیرستان شهدا حوزه شهید مفتح ناحیه ۲ رشت اذعان کرد: جشنواره اشراف یکی از جشنواره‌های داخلی سپاه شمرده شده و در این جشنواره فرمانده‌های موفق که اشراف بیشتری توام با ابتکار در اجرای فعالیت‌ها داشتند، انتخاب شدند.؛