انتخابات ۱۴۰۰ و صحنه پیروزی عمل گرایی بر شعارگرایی

انتخابات ۱۴۰۰ و صحنه پیروزی عمل گرایی بر شعارگرایی

به گزارش بهجت خبر، انتخابات ها در نظام جمهوری اسلامی ایران به بفرموده رهبر فرزانه انقلاب، به عنوان یک قضیه چالشی ظهور و بروز داشته است. در قضایای چالشی همانگونه که فرصت برای جریان همگرای انقلاب اسلامی برای نیل به اهداف خود مهیاست، صحنه برای جریان واگرا و جولان دشمنان و بدخواهان نظام سیاسی نیز