بزرگترین دغدغه من برگزاری دوره های تخصصی در مورد شهداست

بزرگترین دغدغه من برگزاری دوره های تخصصی در مورد شهداست

به گزارش بهجت خبر، محمدرضاجهانی پور مسئول هیئت انصارالحسین(ع) فومن در گفتگو با خبرنگار ما ضمن معرفی خود گفت: از تبار میرزا و از ادامه دهندگان راه سلیمانی ها هستم، از زمانی که چشم به دنیا گشودم در یک خانواده مذهبی رشد کردم، خانواده ای که در آن عمویم به نام محمدرضا جهانی پور به