مردم از سفر به گیلان و مازندران پرهیز کنند/ عدم همکاری مردم شرایط را بحرانی می‌کند

مردم از سفر به گیلان و مازندران پرهیز کنند/ عدم همکاری مردم شرایط را بحرانی می‌کند

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز جدی مردم از سفر به گیلان و مازندران و سایر استان‌های سیاحتی گفت: در صورت عدم همراهی مردم شکست ویروس کرونا تا اردیبهشت سال آینده و حتی تا خرداد ۹۹ طول خواهد کشید و به بحران عظیمی تبدیل می‌شود.؛