نیروی انتظامی مایۀ افتخار کشور است

نیروی انتظامی مایۀ افتخار کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی را مایۀ افتخار کشور و نماد ارائه بهترین خدمات دانست و گفت: تک‌تک پلیس‌های ما امروز توأمان مظهر اقتدار و مهربانی هستند.؛