بودجه ۹۹ خلاف منویات رهبری و گام دوم می باشد

بودجه ۹۹ خلاف منویات رهبری و گام دوم می باشد

با توجه به وضعیت نامتناسب بودجه‌ی ۹۹، می توان گفت عملا این بودجه، خلاف منویات مقام معظم رهبری و همچنین بیانیه‌ی گام دوم، مبنی بر متوازن سازی بودجه و کاهش وابستگی بودجه نسبت به نفت می باشد.