ارایه بسته های حمایتی و معیشتی به اصحاب رسانه ضرورت دارد/  تعلل در بیمه خبرنگاران موجب کاهش انگیزه در این قشر فعال جامعه شده

ارایه بسته های حمایتی و معیشتی به اصحاب رسانه ضرورت دارد/ تعلل در بیمه خبرنگاران موجب کاهش انگیزه در این قشر فعال جامعه شده

مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به نقش مثمرثمر اصحاب رسانه در بحران کرونا و منع فعالیت مطبوعات، خواستار در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی و معیشتی به آنها شد.؛