باید بتوانیم دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تحویل جامعه بدهیم/طرح شهید بهنام محمدی یار آموزش و پرورش است نه بار آموزش و پرورش

باید بتوانیم دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تحویل جامعه بدهیم/طرح شهید بهنام محمدی یار آموزش و پرورش است نه بار آموزش و پرورش

بشیر حیدری مدیر دبیرستان دوره اول متوسطه شاهد ادبی فومن در گفتگو با گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگری ما باید در حوزه تربیتی با همه دغدغه‌هایی که اولیاء دانش آموزان دارند از همه ظرفیت های خودمان استفاده کنیم باید بتوانیم دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تحویل جامعه بدهیم.