افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰

افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با اشاره به اینکه بخش عمده تحقق بودجه به شرایط وابسته است، گفت:حقوق بازنشستگان و کارکنان در بودجه سال آینده به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است.؛