برپایی یک مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تخت خوابی طی ۴۸ساعت آینده توسط نیروی زمینی ارتش

برپایی یک مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تخت خوابی طی ۴۸ساعت آینده توسط نیروی زمینی ارتش

معاون هماهنگ کننده ارتش به فرمانده نیروی زمینی اعلام کرد، متعاقب فرمان ستاد کل نیروهای مسلح، با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این نیرو یک نقطه مناسب را در شهر تهران انتخاب کند و یک مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاهی ۲۰۰۰ تخت خوابی را ظرف ۴۸ ساعت آماده کند.؛