چگونه در زمان شیوع فاسیولا سبزی جات مصرف کنیم؟

چگونه در زمان شیوع فاسیولا سبزی جات مصرف کنیم؟

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه انگل فاسیولا به کبد آسیب می زند، گفت: با توجه به اینکه انگل فاسیولا از طریق خوردن سبزی جات آلوده وارد بدن انسان می شود لذا بهتر است در زمان شیوع این بیماری از مصرف سبزی جات به صورت خام خودداری شود.؛