دختری بی پناه از دیار سبز سرزمینم

دختری بی پناه از دیار سبز سرزمینم

سالها پیش پدر و مادرم را از دست دادم، مجبور شدم عازم تهران شوم و در خانه های مردم پرستاری کنم. آن سال ها مشکل جسمی نداشتم اما به مرور که سنم بالا رفت و فشار کاری زیادی که داشتم دیسک کمر اولین عارضه ای بود که نمایان شد.؛