قلعه رودخان یا دژ سَکسار  مربوط به کدام دوره تاریخیست؟

قلعه رودخان یا دژ سَکسار مربوط به کدام دوره تاریخیست؟

اشکانیانِ سکایی با دفاعی جانانه در دژ سَکسار استان گیلان هرگز اجازه نفوذ رومیان به داخل کشور را ندادند و علاوه بر آن کشور را از لوث وجود آن‌ها پاک کردند، دفاع جانانه اشکانیانِ سکایی در زمان‌های پیش‌ازتاریخ سرلوحه و سرمشق جوانان و نوجوانانِ شیعه در دفاع از میهن و پاک کردن کشور از لوث