به فکر معیشت این «ملت پیروز» باشید

به فکر معیشت این «ملت پیروز» باشید

با رسیدن به مهلت ۲۰ سپتامبر به ادعای آمریکا قرار بود با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌ های سازمان ملل علیه کشورمان دوباره فعال شود. ظاهرا به‌دلیل مخالفت بقیه اعضای شورای امنیت تاکنون فعالیت دیپلماتیک آمریکا به نتیجه نرسیده است.؛