خودکشی ترامپ از ترس انتقام

خودکشی ترامپ از ترس انتقام

 
تا به حال شنیده‌اید که برخی اعدامی‌ها از انتظار دیوانه کننده مرگ خود کشی می‌کنند!؟ حالا ترامپ بماند با انتظار انتقام ما.