۲۱۹ تن مرغ منجمد در گیلان توزیع شد

۲۱۹ تن مرغ منجمد در گیلان توزیع شد

رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از توزیع بیش از ۲۱۹ تن مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان در استان به منظور تنظیم و تعادل بازار خبر داد.؛