جهش تولید به معنای حرکتی فزاینده در افزایش تولید است/ لزوم توسعه صنعت نوغانداری در شهرستان فومن/ جهاد کشاورزی در راستای افزایش و جهش تولید در بخش کشاورزی با سایر دستگاه ها همکاری کند

جهش تولید به معنای حرکتی فزاینده در افزایش تولید است/ لزوم توسعه صنعت نوغانداری در شهرستان فومن/ جهاد کشاورزی در راستای افزایش و جهش تولید در بخش کشاورزی با سایر دستگاه ها همکاری کند

محسنی با اشاره به لزوم گسترش و توسعه صنعت نوغانداری در شهرستان، گفت: افزایش سطح زیرکشت درختان اصلاح شده توت در حاشیه آب بندان‌ها، انهار و باغات، ظرفیت تولید در این صنعت را در آینده در شهرستان افزایش خواهد داد.؛