ظرفیت های بالقوه رونق گردشگری در فومن وجود دارد

ظرفیت های بالقوه رونق گردشگری در فومن وجود دارد

به گزارش _بهجت_خبر؛ فرماندار فومن این شهرستان را یکی از مقاصد مهم گردشگری دانست و تصریح کرد: ظرفیت های بالقوه ای جهت رونق گردشگری در فومن وجود دارد لذا در راستای جذب توریست زیباسازی ورودی روستاها در دستور کار قرار گیرد؛