فروپاشی نظام تحریم های بین المللی با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

فروپاشی نظام تحریم های بین المللی با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری‌های شانگهای، سازمانی میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تاسیس شده که در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان با هدف برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. نقش اصلی و تعیین کننده این سازمان را چین و روسیه تشکیل