از کاندیدای منتخب ائتلاف نیروهای انقلاب در فومن و شفت حمایت می کنیم

از کاندیدای منتخب ائتلاف نیروهای انقلاب در فومن و شفت حمایت می کنیم

مهدی نصیری راد دبیر مجمع حامیان توسعه و پیشرفت فومن و فعال فرهنگی و رسانه ای فومنی گفت: همه نیروهایی که دل در گرو آرمان های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب دارند مکلف هستند تا در جهت ایجاد انسجام در صفوف نیروهای انقلابی و حزب اللهی گام بردارند.