حریم؛ مسئله اصلی جامعه/ در زندگی شاخص ارزشمندی را پررنگ کنید

حریم؛ مسئله اصلی جامعه/ در زندگی شاخص ارزشمندی را پررنگ کنید

حجه الاسلام “محمد برمایی” در گردهمایی “حریم مروارید” با بیان اینکه حریم؛ مسئله اصلی جامعه است، گفت: در زندگی شاخص ارزشمندی را پررنگ کنید و حریم خط کشی شده داشته باشید؛ امام علی(ع) آنقدر ارزشمند زندگی می کرد که دنیا برایش بی اهمیت بود.؛