تجمع روز قدس در ۲۱۸ شهر سفید برگزار می‌شود/ در تهران راهپیمایی خودرویی داریم/ نماز عید فطر در مساجد برگزار می‌شود/ دانشگاه ها از ۱۷ خرداد بازگشایی می‌شوند/ صحن اماکن مقدس روزی شش ساعت بازخواهد شد

تجمع روز قدس در ۲۱۸ شهر سفید برگزار می‌شود/ در تهران راهپیمایی خودرویی داریم/ نماز عید فطر در مساجد برگزار می‌شود/ دانشگاه ها از ۱۷ خرداد بازگشایی می‌شوند/ صحن اماکن مقدس روزی شش ساعت بازخواهد شد

راهپیمایی روز قدس در ۲۱۸ شهر سفید با مراعات همه پروتکل‌های بهداشتی نه به صورت راهپیمایی بلکه به صورت حضور در نماز جمعه برگزار می‌شود.؛