امروز در جنگ هستیم و جنگ هم شوخی ندارد/ در جنگ حتی ممکن است پیامبر و امیرالمومنین مجروح و عده‌ای شهید شوند/ عده‌ای کنار ننشینند و فقط راه و چاره بدهند

امروز در جنگ هستیم و جنگ هم شوخی ندارد/ در جنگ حتی ممکن است پیامبر و امیرالمومنین مجروح و عده‌ای شهید شوند/ عده‌ای کنار ننشینند و فقط راه و چاره بدهند

کانال های ضد انقلاب بدانند، برای گرفتن مجوز برای فعالیت صنعتی امسال نسبت به پارسال ۳۶ درصد، درخواست ها افزایش داشته است این یعنی مردم هنوز امید دارند.؛