اگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد شرایط جدید پیش خواهد آمد/ هدف این است فشار تحریم را از شانه مردم برداریم/ کسی حق فرصت‌سوزی ندارد

اگر آمریکا به سیاست ما نزدیک شد شرایط جدید پیش خواهد آمد/ هدف این است فشار تحریم را از شانه مردم برداریم/ کسی حق فرصت‌سوزی ندارد

حسن روحانی با اشاره به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا گفت: هرکجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است از فرصت استفاده می‌کنیم و کسی حق ندارد فرصت‌سوزی کند.؛