هر پایگاه بسیج به یک پایگاه سلامت تبدیل شده است

هر پایگاه بسیج به یک پایگاه سلامت تبدیل شده است

ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان در تمامی عرصه‌ها نمایان‌گر قدردانی غیور مردمان گیلانی است که ‌این بار با رعایت بیشتر در حفظ سلامتی و ماندن در خانه محقق می‌شود و یقینا از برکات خون شهدای خدمت در حوزه سلامت شاهد نابودی کرونا خواهیم بود.؛