تسهیلات بدون سود برای صنایع پیشرفته/ایران در بین چهار قدرت موشکی جهان

تسهیلات بدون سود برای صنایع پیشرفته/ایران در بین چهار قدرت موشکی جهان

رئیس کمیته فناوری‌های نوین کمیسیون صنایع مجلس، تولید موشک های نقطه‌زن را نمونه‌ای از پیشرفت در صنایع الکترونیک عنوان کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی تا 18 سال و همچنین دریافت تسهیلات بدون سود برخوردارند. ؛