مشاور گیلانی مرکز گفتگوی ادیان عزادار شد

مشاور گیلانی مرکز گفتگوی ادیان عزادار شد

دکتر محمدرضا زیبایی مشاور گیلانی مرکز گفتگوی ادیان و یکی از چهره های شاخص ثبت نام کرده در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان رشت در غم از دست دادن پدر خود عزادار شد.

حدود ۹ درصد از منابع جهان را در اختیار داریم و این حق مردم ما نیست

حدود ۹ درصد از منابع جهان را در اختیار داریم و این حق مردم ما نیست

به گزارش بهجت خبر؛ دکتر محمدرضا زیبایی کاندیدای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در رشت در خصوص پیشبینی خود از حضور مردم پای صندوق های رای با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی و نارضایتی از برخی مسئولین اجرایی گفت: مردم ما مردم بسیار خوبی هستند و مطمئن هستم در روزهای سخت نظام را تنها