درگیری گیلانی ها با کرونا خانوادگی شده/ بالغ بر ۵۰ درصد مردم ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را جدی نمی گیرند

درگیری گیلانی ها با کرونا خانوادگی شده/ بالغ بر ۵۰ درصد مردم ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را جدی نمی گیرند

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی استان نیز در حال افزایش است، گفت: بیشترین عامل ابتلای گیلانی ها به کرونا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است و متاسفانه بالغ بر ۵۰ درصد مردم ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را جدی نمی گیرند.؛