دشمن از گسترش اسلام در اروپا وحشت دارد/ عمل معکوس فرانسه در اجرای آزادی بیان

دشمن از گسترش اسلام در اروپا وحشت دارد/ عمل معکوس فرانسه در اجرای آزادی بیان

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه دشمنان از اسلام و گسترش آن در اروپا به‌خصوص فرانسه وحشت دارند، گفت: به همین دلیل دشمن، تمام تلاش خود را برای تفرقه‌افکنی بین مسلمانان جهان به کار گرفته‌اند تا جایگاه اسلام را خدشه‌دار کند.؛