تشریح اقدامات بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در مقابله با کرونا/ کمک بالغ بر ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان توسط این سازمان

تشریح اقدامات بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در مقابله با کرونا/ کمک بالغ بر ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان توسط این سازمان

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان گفت: مجموع کمک های سازمان بسیج کارمندان در مقابله با کرونا در سطح استان ۲میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ادارات کل بوده است.؛