نقش مؤثر سردار شهید “حسین همدانی” در ساماندهی لشکر قدس گیلان/ فرمانده ای غیربومی که محبوب رزمندگان گیلانی شد

نقش مؤثر سردار شهید “حسین همدانی” در ساماندهی لشکر قدس گیلان/ فرمانده ای غیربومی که محبوب رزمندگان گیلانی شد

 از سال ۶۵که شهید همدانی به عنوان فرمانده لشکر منصوب شدند اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. این شهید آوازه ی بسیار خوبی در میان نیروهای سپاه داشت؛ همین آوازه، شور و شعف وصف ناپذیری را در میان نیروهای گیلان به وجود آورد.؛