تغییر یعنی اعتراض به وضع موجود اقتصادی/ برای ساختن موشک‌های اقتصاد باید قیام کرد

تغییر یعنی اعتراض به وضع موجود اقتصادی/ برای ساختن موشک‌های اقتصاد باید قیام کرد

به گزارش بهجت خبر؛ محدثه فردی در یادداشتی نوشت: این روزها همه از انتخاباتی سخن می‌گویند که برخی ها ناامید از تغییر وضع موجودند و برخی ها امیدوار به «تغییر» وضع موجود اقتصادی. دسته اول که از «تغییر» وضع موجود ناامیدند تنها راهکار ناامیدی را، نشستن و تلاش نکردن برای آینده خود می بینند تا

آیا رئیسی شاه کلید حل مسائل کشور است؟

آیا رئیسی شاه کلید حل مسائل کشور است؟

به گزارش بهجت خبر؛ در روز پایانی ثبت نام از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران،انگار همه منتظر یک نفر بودند. کسی که به زعم خیلی ها شاه کلید حل بحران های امروز کشور است. آیت الله سیدابراهیم رئیسی وارد عرصه انتخابات شد. موج انتخاباتی بسیار مثبتی در کشور شکل گرفت که شاید در نوع