تولید الیاف برای لباس کادر درمان/ جزو پیشتازان جهان در عرصه مدیریت کرونا خواهیم بود

تولید الیاف برای لباس کادر درمان/ جزو پیشتازان جهان در عرصه مدیریت کرونا خواهیم بود

وزیر بهداشت گفت: در روزهای نخست هجمه کرونا شبانه روز به دنبال ماسک و کاور بودیم، اما ظرف ۵۰ روز پتروشیمی توانست الیافی تولید کند که سبک ‌ترین و مناسب ترین لباس‌ ها را تحویل کادر بهداشت و درمان دهیم.؛