در حادثه سقوط بهمن رودبار دو تن نجات پیدا کردن /۴ گمشده در منطقه اسالم به خلخال به آغوش خانواده برگشتند

در حادثه سقوط بهمن رودبار دو تن نجات پیدا کردن /۴ گمشده در منطقه اسالم به خلخال به آغوش خانواده برگشتند

طبق اعلام جمعیت هلال احمر گیلان از بین ۵ نفر از حادثه‌دیدگان سقوط بهمن در رشته‌رود رودبار ۲ نفر زنده پیدا شدند؛ از طرفی هر ۴ نفری که چند روز پیش در منطقه اسالم به خلخال مفقود شده بودند نیز نجات پیدا کردند.؛